C-ZICHT Communicatie heeft sinds de oprichting in 2006 gewerkt voor:

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Advies en coördinatie alle communicatie-activiteiten rond de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker vanaf 2013 (augustus 2011-heden).

Kamer van Koophandel Nederland
Strategisch communicatieadvies rond complexe landelijke ict- en legal projecten (oktober 2011-heden).

Sophia Revalidatie
Advies aan Raad van Bestuur en managementteam over de professionalisering van de communicatie, marketing en fondsenwerving (april 2012-heden).

VIT-Oost Gelderland
Strategisch communicatieadvies rond koerswijziging organisatie  (februari 2012-mei 2012).

RIVM Centrum Gezond Leven: strategisch adviseur Centrum Gezond Leven
Implementatie en communicatie programma’s, coördinatie toolkits voor publiekscommunicatie namens RIVM, organisatie evenementen, corporate communicatie, coördinatie werkzaamheden 3 medewerkers (juli 2010-augustus 2011, 24 uur/week).

RIVM Persvoorlichting
Woordvoering, persvoorlichting, interviewbemiddeling, communicatieadvies, organisatie van persbijeenkomsten (augustus 2009-mei 2011).

Ministerie van VWS
Communicatie rond subsidieprogramma Erfgoed van de Oorlog en aansluitend ‘Erfgoed International’ (2006- april 2011)

Bureau Barnes
Communicatie rond preconceptievoorlichting (januari 2010-heden), in opdracht van Bureau Barnes voor RIVM oa voor KNOV, NVOG, Erfocentrum, vCJG’s.

Leyden Academy on vitality and ageing
Opzet persbeleid en mediabegeleiding rond conferentie (maart 2011).

Orde van Medisch Specialisten
Communicatieadvies en coördinatie van de uitvoering van communicatiewerkzaamheden (2010).

Diakonessen ziekenhuis Utrecht
Communicatieadvies en coördinatie van de uitvoering van communicatiewerkzaamheden (2010).

UMC Groningen
Communicatie rond 2 onderzoeken: ‘griepvaccinatie bij medewerkers van UMC’s’ en ‘Q-koorts en zwangerschap’ (juli 2009-juli 2010).

Spirit; samenwerken in de perinatale ICT
Een initiatief van Nictiz, stichting PRN en het RIVM om de gegevensuitwisseling in de perinatologie te stroomlijnen (april – oktober 2009).

RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek
Verantwoordelijk voor de communicatie binnen de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningen: borst- en baarmoederhalskanker, hielprik en gehoorscreening, jaarlijkse griepprik. Corporate communicatie, aansturen één medewerker (april 2006-juli 2010, gemiddeld 24 uur/week)

RIVM
Promotie toolkit reprotoxische stoffen, campagne preconceptievoorlichting (augustus 2011-april 2012) in opdracht van RIVM .

Revalidatie Nederland
Communicatie rond project Revalidatie EPD (2006-april 2009, 8 uur/week).

Revalidatie Nederland
Realisatie webportal Revalidatie-sector (2007)

Stichting HKZ
Interim communicatieadvies (2007, 2 dagen/week).

RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding
Realisatie strategische communicatievisie, organisatie en uitvoering trainingsdag 10 communicatie-professionals (2006).

RIVM, Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen
Sstrategisch communicatieplan, implementatie handreiking CGOR, vervanging communicatieadviseur (2006).

Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA)
Organisatie strategiesessie, algemene adviezen (2007).

Rijndam Revalidatiecentrum
Stakeholders-onderzoek, t.b.v. strategisch beleidsplan 2007-2010 (2006, via de Oude Gracht Groep).

 

In loondienst heeft Martijn Sobels ervaring opgedaan binnen de volgende organisaties:

GGD Nederland
Hoofd communicatie (2003-2006)
Budget en outputverantwoordelijk voor het team communicatie. Lid managementteam. Leiding geven aan 6 communicatieprofessionals. Uitgever van G (2004-2005), vakblad over gezondheid en maatschappij. Communicatieadviseur voor een aantal strategische, landelijke projecten. Coördineren van lobbyactiviteiten. Vanaf september 2005 ook verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering: P&O, ICT, facilitaire zaken en financiën (12 medewerkers).
Senior communicatieadviseur en persvoorlichter (2002-2003)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), 1995 – 2002
Communicatieadviseur en persvoorlichter, 1999 – 2002
PR-functionaris WKZ, 1996 – 1999
Bedrijfsjournalist, 1995 – 1996

 

C-ZICHT Communicatie is een betrokken organisatie. Martijn Sobels zet zich onder andere vrijwillig in voor:

Stichting Start to Share
Activiteiten: fondsenwerving, relatiemarketing, praktische hulp. Start to Share is een steunfonds binnen de Triodos Foundation.

Villa Lavendel
Mede-eigenaar van bed & breakfast waar betalende gasten gratis overnachtigen voor zieke mensen mogelijk maken.

Serve the City Nederland
Bestuurslid. Serve the City stimuleert mensen om zich vrijwillig in te zetten voor bewoners van de stad waarin zij leven. Serve the City koppelt vrijwilligers aan organisaties en particulieren. Martijn Sobels zet zich in als bestuurslid Serve the City Nederland, projectleider Serve the City Amsterdam en lid kernteam Serve the City Den Haag (sinds 2008).